Stacks Image 80

1990'lardan beri Siber-İslami  Ortamlar (SİO) üzerinde çalışan Profesör Gary R. Bunt, bu kitabında dijital teknolojilerin ve internetin etkisiyle küresel ve yerel bağlamlarda Müslümanların dini söyleminin biçim ve tarzlarındaki kayda değer değişimin iman ve otorite meselelerini etkilediği yolları incelemektedir. Çeşitli bağlamlarda İslam ve teknolojik arayüzler arasındaki ilişkileri incelemekte ve manevi, mistik ve fıkhi gündemleri gerçekleştirmek için dijital gelişmelerin nasıl kucaklandığını göstermektedir. Bu kitap Müslümanların dijital dünyalarındaki öncü dönem sürecindeki uzun vadeli gözlem ve analizleri de yansıtmakta ve Siber-İslami Ortamlardaki gelişmelerin genel bir tanıtımını sağlamakta ve bu karmaşık konunun yorumlanmasına yönelik teorik yaklaşımları sunmaktadır.

Profesör Bunt, stratejik dijital medya politikalarına güvenen Müslüman komedyenler ve kadın hakları savunucularından "İslam Devleti" ve El Kaide gibi cihat odaklı gruplara kadar farklı türlerdeki teşekküllerin etki alanlarını genişletmek ve yeni üyeler edinmek için çevrimiçi retoriği ve sosyal medyayı nasıl kullandığını gösteriyor. #Heştek İslam, SİO 'ları anlamanın, çağdaş İslam'da otoritenin bütünsel yorumu için çok önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Gary R. Bunt, İngiltere'deki Galler Trinity Sint David Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Profesörüdür. Professör Bunt İngiltere'nin farklı lisans ve yükses lisans programlarında Çağdaş İslam düşüncesi ve Müslümanlar üzerine dersler vermektedir. Professör Bunt'un daha önce yayınlarnmış eserleri: Virtually Islamic: Computer-medied Communication and Cyber Islamic Environments (Cardiff: University of Wales Press, 2000), Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments (Londra: Pluto Press, 2003) ve iMuslims: House of Islam (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009). Profesör Bunt'un Islam in the Digital Age adlı kitabı ise 2007 yılında Dijital Çağda İslam: e-Cihad, Online Fetvalar ve Siber İslami Çevreler, (Çev. Nil Erdoğan), (İstanbul: Babil Yayınları) adıyla Türkçe'ye çevrildi. Professör Bunt ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye virtuallyislamic.com adresinden erişebilirsiniz.